PLANLAGTE TURER

Her er turer jeg planlegger framover. Dersom du har tips om turer du vil ha beskrevet i bloggen min er det bare å gi meg et hint. Det kan du gjøre både på Facebook og på mailadressen:
mailto:lars.kalkenberg@gmail.com

BLAKKÅDALEN
Naturreservatet ligger i nedre del av et større, veiløst dalføre. Blakkådalen regnes som en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. I de bratte liene står det granskog som kan oppnå store dimensjoner og som stedvis er påvirket av snøras. Formålet med vernet er å bevare et svært verneverdig og spesielt barskogområde med delvis ekte urskog. Det går en tursti gjennom naturreservatet og etter en litt strabasiøs ferd på 13 km, når du Blakkådalsstua etter 5-6 timer.
(Miljøstatus Nordland)

JOSEFLEDEN
Nybyggerne i fjelltraktene rundt Ammarnäs levde stort sett av jakt og fiske. En del varer måtte likevel kjøpes. Salt, mel, kaffe og tobakk var ettertraktet,derfor gikk de handelsturer til Lycksele. EI strekning på 24 mil. I 1854 bygde Lars A. Meyer handelshus i Mo i Rana og dit var det bare 15 mil som i hovedsak gikk over snaufjell. I 1875 gikk for første gang Josef Gustafsson på handelstur til Mo i Rana sammen med sin bror og sin far. Josef begynte som fangstmann på ryper. Etter en del handelsturer til Lycksele gikk stadig flere turer over til Meyer da han hadde 100 ryper å selge. Lars A. Meyer ba Josef Gustafsson om å bytte navn til Berglund og det gjorde han. Berglund slo seg opp som handelsmann med Norge gjennom Meyer. Josef Berglund er opphavet til den 15 mil lange fjellturen fra Ammarnäs til Mo i Rana som nå betegnes som "Josefleden". Langs ferdselsvegen er det reist en del overnattingskoier både på norsk og svensk side.
(teksten er basert på Sylvia Bergs fortellinger.Hun er barnebarnet til Josef Berglund)

SKULLENVATNET
Skullenvatnet er et høytliggende ørretvann som er delt mellom Norge og Sverige. Dette vannet er mulig å ta seg til både fra Norsk og Svensk side, men lettesterute går fra Gresvatnet via Spjeltfjelldalen. EI overnatting på Gresvasshytta før turen går videre til Skullenvatnet som ligger 954 m.o.h.

SPJELTFJELLDALEN
Spjeltfjelldalen er en frodig fjelldal like øst for Okstindan mellom Røssvatnet i sør og Gressvatnet i nord. Ved Spjelthaugen ligger det ei gamme. Det går merka turiststi langs dalens østside. Spjeltfjelldalen framstår som et verdifullt referanseområde for et produktivt og uberørt våtmarksområde fra Nord-Helgelands fjellområder. Dalens fugleliv er av det mest rike og varierte som er registrert i våtmarksområder av denne kategori i fylket. To fugleregistreringer på 80-tallet viste 55 fuglearter, de fleste hekkende. Av disse er 20 våtmarksarter, hvorav minst 16 kan regnes som hekkende. Spurvefugl tilknytta den frodige bjørkeskogen utgjør den andre hovedgruppen. Selv om detaljerte botaniske undersøkelser ikke er foretatt synes det klart at det rike plantelivet bidrar til å øke Spjeltfjelldalens verdi i naturvernsammenheng.
(Miljøstatus Nordland)