mandag 30. august 2010

Telegrafstuene i Saltfjellet!

"Telegrafverket" var et statlig, norsk teleselskap. Det ble stiftet i 1855 og fikk etterhvert enerett på å bygge ut og drive det offentlige telenettet og telekommunikasjons - tjenestene i Norge.

I 1867 stod telegraflinja som gikk over Saltfjellet mellom Saltdalen og Rana ferdig. Linja strakk seg over en distanse på omlag 6 mil. For hver mil ble det satt opp ei lita hytte som skulle huse de som reiste linja og de som vedlikeholdt den fram til den ble nedlagt.

Opprinnelig ble det satt opp 5 telegrafstuer på denne linje-strekninga.
I dag er det bare fire som er tigjengelig.
Bare tuftene stod igjen etter Bjøllåvasstua da den brant ned i 1967. Telegrafstua ble bygd opp igjen av turistforeninga i Bodø og er idag en av de mest brukte hyttene i BOT.

Midtistua ligger rett nord for Søndre-Bjøllåvatn og er åpen for alle som ferdes i fjellet i likhet med de andre telegrafstuene i Saltfjellet.

Ei mil lenger sør ligger Krukkistua. Den er restaurert og huser 8 personer. I 2009 ble den nye sikringshyttta ved Krukki ferdigstilt. I sikringshytta er det et soverom med fire sengeplasser, bad og hyttefadderrom. Både Krukkistua og sikringshytta er godt utstyrte med gassapparat, strøm fra solceller, tepper og puter og kopper og kar til matlaging.

Gila-stua som var den sørligste telegrafstua stod ferdig i 1882 men brant ned i 1967. Den lå øverst i Tespdalen ca ei mil sør for Krukkistua. I dag er det bare grunnmuren som står igjen. Det ble for noen år siden innvilget byggetillatelse til å bygge opp Gila.-stua igjen. Men på grunn av ressursmangel ble ikke dette gjort. For kort tid siden ble spørsmål om byggetillatelse tatt opp på nytt, men ble avvist av Fylkesmannen på grunn av samiske næringsinteresser. Saken er ennå ikke avsluttet. Rana Turistforening vil forsøke å få realisert prosjektet. I følge RT har Gila-stua kulturhistoriske verdier samt at den vil fungere som en sikkerhets hytte for folk som ferdes i fjellet.


Dersom du skal gå fra Storvollen til Krukkistua (som er nærmeste overnattingshytte) er det 23 km.RT beregner 10 timer en veg fra Storvollen til Krukkistua. Dersom Gila-stua blir bygd opp igjen vil det dessuten gjøre denne delen av nasjonalparken mer tilgjengelig for friluftsfolk og i tillegg være en sikkerhet dersom fjellfolk skulle komme ut for dårlig vær.


Langs hele ferdselsvegen kan man se tydelige spor etter telegraflinja. En rekke "steinkar" som er bygd opp der stolpene stod finner du langs hele den 6 mil lange vegen. Flatsteinsmurer som bærer tydelig preg av at de visste hva slags forhold linja kunne bli utsatt for.De siste stolpene ble hugget ned i 1976 men mange plasser ligger de delvis overgrodd langs stiene og samlet i stabler som på bildet ovenfor som er tatt øverst i Tespdalen. Her ligger de og forteller historien om tider som en gang var.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar